Cultura científica a la UIB

El Servei de Comunicació, Promoció i Imatge canalitza i potencia les accions de comunicació i difusió de la ciència, la tecnologia i la innovació de la UIB. A través de la Unitat de Cultura Científica i de la Innnovació, s'encarrega d'impulsar, vehicular i donar suport a les iniciatives sorgides en el si de la comunitat universitària que tinguin com a objectiu transmetre els coneixements científics i tecnològic que es generen a la Universitat, amb l'objectiu de fomentar la cultura científica entre la societat.

La cultura científica és un aspecte clau per al desenvolupament de les societats. No és tracta només de difondre i transferir el coneixement que es genera en les universitats i centres de recerca per donar compte de la tasca que s'hi fa i per contribuir al desenvolupament econòmic. Sinó també per fomentar que la ciutadania estigui informada dels coneixements que genera la comunitat científica, i, en conseqüència, pugui prendre decisions amb informació suficient i de qualitat sobre els riscos que hi estan associats. El foment de la cultura científica és, per tant, una de les formes a través de les quals es materialitza el compromís de la UIB amb els principis de llibertat, democràcia, justícia i igualtat que guien la seva actuació. 

Aquesta activitat de promoció de la cultura científica es du a terme a través de diferents línies d'actuació: 

Actualitat sobre la recerca que es fa a la UIB 

A la secció de Recerca del Diari de la UIB trobareu les notícies que es van publicant sobre els resultats de l'activitat investigadora de la Universitat. 

Activitats i esdeveniments

L'organització d'activitats i esdeveniments dedicats a la promoció de la cultura científica. Actualment, ja hi ha en funcionament les següents: 

A més, el Servei de Comunicació, Promoció i Imatge col·labora de manera molt destacada amb les unitats i serveis de la UIB que també duen a terme tasques relacionades amb la promoció de la cultura científica, com ara el PORT-UIB i el Servei d'Activitats Culturals.