Xarxes socials

Gestió i monitorització

Des del Servei de Comunicació de la UIB vetllam per l’adequada presència de la Universitat a les xarxes socials. Per aquest motiu, en monitoritzam la reputació digital que s’hi projecta i en gestionam els comptes institucionals principals:

*Dades a març de 2024

Assessorament i supervisió

Alhora, desenvolupam la tasca d’assessorament i supervisió de tot els altres comptes vinculats a la UIB, que pertanyen a les diferents unitats d’aquesta institució (facultats i escoles, departaments, serveis, etc.).

Les unitats de la UIB que vulguin donar d’alta un compte a xarxes socials o tramitar l’oficialització d’un compte ja existent, han de fer una sol·licitud a UIBdigital, que serà valorada pel Servei de Comunicació. A la Guia de gestió de xarxes socials a la UIB hem establert una sèrie de protocols, orientacions i directrius, per assegurar que la presència de les unitats a les xarxes és la correcta. Els comptes que s’ajusten als paràmetres establerts en aquesta guia són autoritzats pel nostre Servei i passen a tenir la consideració d’oficials per a la UIB. Els comptes oficials autoritzats consten en el Registre de la UIB de comptes autoritzats a les xarxes socials, consultable al final d’aquesta mateixa pàgina web.

Registre de la UIB de comptes oficials autoritzats a les xarxes socials