Funcions

El Servei de Comunicació té les següents funcions:  

 • Planificar, coordinar i gestionar la difusió exterior de les activitats i esdeveniments institucionals. 
 • Assessorar i donar suport a la comunitat universitària en la gestió de la comunicació d’esdeveniments i iniciatives relacionades amb l’activitat universitària.  
 • Gestionar i coordinar les relacions amb els mitjans de comunicació. 
 • Gestionar les peticions d’informació i les sol·licituds d’entrevistes amb investigadors i amb responsables institucionals que fan els mitjans de comunicació. 
 • Elaborar els continguts informatius sobre l’activitat universitària, així com gestionar-ne i coordinar-ne la publicació al Diari de la UIB (https://diari.uib.cat).  
 • Elaborar, gestionar i coordinar la difusió pública dels resultats de l’activitat investigadora a través dels canals institucionals i els mitjans de comunicació.  
 • Donar suport i assessorament en l'àmbit de la comunicació als projectes de recerca i de divulgació científica.   
 • Gestionar i coordinar els canals institucionals de difusió exterior de l'actualitat universitària. 
 • Realització, tractament, difusió i arxiu de fotografies per cobrir gràficament l'activitat universitària i institucional. 
 • Gestionar els comptes institucionals a les xarxes socials i assessorament als serveis i unitats de la UIB sobre la creació i l’ús dels comptes, en coordinació amb el Servei d’Identitat i Cultura Institucional.   
 • Gestionar el Registre oficial de xarxes socials de la UIB. 
 • Crear continguts audiovisuals informatius per a la seva difusió a través dels canals institucionals. 
 • Col·laborar amb el Servei de Recursos Audiovisuals en la gestió del canals audiovisuals de la UIB. 
 • Col·laborar amb l'àrea de Protocol del Gabinet del Rector en l'organització d'actes institucionals. 
 • Col·laborar amb el Servei d'Identitat i Cultura Institucional en el disseny, la planificació i la coordinació de la comunicació interna.
 • Formar part del gabinet de crisi de la UIB.