Escoltar

Formulari

Sol·licitud de peticions dels mitjans de comunicació

A través d'aquest formulari podeu fer arribar al Servei de Comunicació, Promoció i Imatge de la Universitat de les Illes Balears peticions d'informació, entrevistes... Ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem per gestionar la vostra sol·licitud.
 
Per a qualsevol aclariment, podeu contactar amb nosaltres per telèfon al 971 17 34 74 i al 971 17 25 51 o per correu electrònic a l'adreça: <comunicacio@uib.cat>. 
 
(*) El camp és obligatori

Dades del sol·licitant

Nom i cognoms (*): 

Nom del mitjà (*): 

Tipus de mitjà (*):  

Número de telèfon (*):  

Adreça electrònica: 

Motiu de la petició

Què necessitau?(*)

 

Per a quin dia? (*)

Per a quina hora? (*)

Observacions 

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l?activitat de tractament habilitat a l?efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d?aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es . També disposa del dret a reclamar davant l'Autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per la qual van ser recollides.