Xarxes socials

Des de l'any 2012, la Universitat de les Illes Balears disposa de presència continuada i activa en les principals xarxes socials, amb un perfil institucional principal al qual se n'hi afegeixen d’altres de complementaris de diferents unitats (facultats, departaments, serveis, grups de recerca, etc.).

Un dels objectius fonamentals de la presència de les institucions públiques a les xarxes és oferir informació de servei públic i alhora rebre coneixements de la ciutadania. Per aquest motiu és important fomentar la participació dels usuaris, generar diàleg i, sobretot, escoltar els debats que els usuaris generen.

El nombre de seguidors dels diferents perfils institucionals de la UIB a les xarxes ha augmentat amb els anys, i ara ja són milers de persones. Així mateix, hi ha més d’un centenar de comptes institucionals que, d’una manera o d'una altra, duen el nom i la imatge de la UIB. Tant és així que, només tenint en compte el perfil principal, gestionat pel Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, les xifres són les següents:*

Twitter (des de 2012) 14.500 seguidors
Facebook (pàgina des de 2013) 8.162 seguidors
YouTube (2013) 50.001 seguidors
Instagram (2013) 2.009 seguidors
*Dades a 15 d’octubre de 2018