Portals Interns

Canals pròpiament interns gestionats per l'àrea de Comunicació Interna de la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge

Portal PAS-PDI

Al Portal comptam amb dos espais editables on podem incloure informació específica per al PAS i PDI. En aquest portal intern el personal disposa de molta informació específica, d'apartats per tipus d’informació, etc. Així doncs, aquí el paper de la comunicació interna és només recordar el que és més important i actual.

Per una banda, tenim un apartat tipus Ara interessa, on s'inclouen, a tall d’enunciat, les convocatòries vigents. En el cas del PAS, aquestes convocatòries són majoritàriament places, però també poden haver-hi convocatòries tipus «ajuda econòmica», com és l’acció social. Pel que fa al PDI, aquestes convocatòries fan referència, sobretot, a processos d’acreditacions, tot i que també poden al·ludir a places o convocatòries econòmiques, com els complements específics d’aquest col·lectiu.

Si necessitam incloure al portal informacions més extenses, comptam amb un altre espai, anomenat Darreres notícies. Hi podem incloure dues notícies amb més espai per al text, però la temàtica ha de ser la mateixa que hem esmentat per a l’Ara interessa.

Així, veiem que a través del portal comunicam essencialment informació de tipus administratiu, no cultural ni esportiu —per posar dos exemples—, cosa que sí que fem a través dels butlletins.

El portal disposa d'espais fixos (que no editam en el dia a dia) enllaçats a altres espais web on sí que es pot trobar tot tipus d’informació. Aquests «botons web» són El Diari de la UIB, Què menjam avui?, FOU, així com l’enllaç als butlletins enviats darrerament.

Portal de l’Alumnat

Hi tenim tres espais editables en què podem incloure informació específica per a l’alumnat. En aquest portal intern els alumnes disposen de molta informació específica, apartats per tipus d’informació, etc. Així doncs, aquí, el paper de la comunicació interna és només recordar el que és més important i actual.

Per una banda, comptam amb un apartat tipus Ara interessa, en el qual s'inclouen, a tall d’enunciat, les convocatòries vigents. Sobretot, inclou beques de tot tipus, programes de mobilitat i enllaços a normativa acadèmica i a manuals (per exemple, com es configura el compte de correu d’estudiant) que els alumnes puguin necessitar per complementar el seu dia a dia a la Universitat.

Si necessitam incloure al portal informacions més extenses, tenim un altre espai, anomenat Novetats del meu centre. Hi podem incloure tres notícies amb més espai per al text i una imatge, però la temàtica ha de ser la mateixa que hem esmentat per a l’Ara interessa.

Així, veiem que a través del portal comunicam essencialment informació de tipus administratiu, no cultural ni esportiu —per posar dos exemples—, cosa que sí que fem a través dels butlletins (que, com hem vist, engloben tot tipus d’informació).

Això sí, el portal disposa d'espais fixos enllaçats a altres espais web en els quals sí que es pot trobar tot tipus d’informació. Aquests «botons web» són El Diari de la UIB, Què menjam avui?, les xarxes socials institucionals, així com els pròxims esdeveniments de l’agenda UIB.