Pantalles dinàmiques informatives

Gestionades per l'àrea de Comunicació Interna de la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge

Aquest canal es denomina TVUIB. Es tracta d'un suport d'informació dinàmica de la Universitat de les Illes Balears a través d'una sèrie de pantalles de televisió col·locades a llocs estratègics de la nostra universitat.

El seu objectiu és comunicar de manera propera i específica la informació que consideram d'interès per a la comunitat UIB.

Mitjançant la TVUIB informam sobre aspectes relacionats amb estudis, beques, intercanvis, cultura, menús, la secció «Sabies que...?», i altres activitats que organitza la nostra universitat o que estan íntimament relacionades amb nosaltres gràcies a convenis que pugui tenir la UIB amb tercers.