Àrees web institucional

Diari de la UIB

El Diari de la UIB és un espai web dedicat a la difusió de les notícies sobre l'activitat institucional, acadèmica, científica i docent de la UIB, però també sobre les activitats culturals, esportives i vinculades a la cooperació universitària al desenvolupament, que protagonitza tota la comunitat universitària. El gestiona la Secció de Comunicació Externa i Relacions amb els Mitjans.

Qui ho pot demanar: els membres de la comunitat universitària

Requisits de publicació: es publicaran notícies sobre esdeveniments relacionats directament amb les activitats de la comunitat universitària. La publicació es farà d'acord amb els criteris professionals periodístics de la Secció de Comunicació Externa i Relacions amb els Mitjans, que es basen en l'actualitat, la rellevància, l'originalitat, la magnitud, la proximitat i la utilitat de la informació que es vol donar a conèixer. També es tindrà compte el fet de poder disposar de tota la informació necessària i d'un temps mínim de tres dies per preparar la cobertura de l'esdeveniment. 

Ara interessa

Destacam de manera especial les informacions institucionals d'interès per a la comunitat universitària.

Qui ho pot demanar: els òrgans col·legiats o unipersonals, entitats i unitats de la UIB.

Requisits de publicació:

  • Ser informació generada per la UIB
  • Ser informació puntual adreçada com a mínim a un col·lectiu de la Universitat o a la captació de nous clients. També poden ser campanyes específiques que es duen a terme a la UIB
  • Facilitar el termini de vigència

Aula digital

És una pàgina web pensada per al PDI i per als alumnes de la Universitat. Hi trobam tota la informació que pot incloure un butlletí, des d’avisos o convocatòries fins a esdeveniments de l’agenda, passant per l’accés a la informació acadèmica i a diversos serveis de la Universitat de forma directa; s'hi destaquen Campus Digital i el Servei de Biblioteca i Documentació. Aquí oferim una informació directa, propera, molt visual i dinàmica.

Qui ho pot demanar: els membres de la comunitat universitària.

Requisits de publicació: ser informació puntual adreçada als estudiants de la Universitat. També poden ser campanyes específiques que es duen a terme a la UIB.