Àrees web institucional

Diari de la UIB

Elaboram les notícies sobre l'activitat institucional, acadèmica, científica i docent de la UIB, però també sobre les activitats culturals, esportives i vinculades a la cooperació universitària al desenvolupament, que protagonitza tota la comunitat universitària. 

Gestionat per la Secció de Comunicació Externa i Relacions amb els Mitjans.

Ara interessa

Destacam de manera especial les informacions institucionals d'interès per a la comunitat universitària.

Aula Digital

És una pàgina web pensada per al PDI i per als alumnes de la Universitat. Hi trobam tota la informació que pot incloure un butlletí, des d’avisos o convocatòries fins a esdeveniments de l’agenda, passant per l’accés a la informació acadèmica i a diversos serveis de la Universitat de forma directa; s'hi destaquen Campus Digital i el Servei de Biblioteca i Documentació. Aquí oferim una informació directa, propera, molt visual i dinàmica.