Cartelleria institucional

Estudi per a la identitat gràfica de la cartelleria de la UIB

L'estratègia de comunicació gràfica de la UIB té com a principi fonamental implantar un estil que identifiqui la institució.

La identitat institucional pren la inclinació de 9º d'algunes lletres com a element diferenciador, que vol recordar les diagonals pròpies del rombe que ens identifica.

A partir d'aquesta inclinació tipogràfica, desenvolupam un concepte que permeti unificar tota la imatge gràfica general.

cocepte a partir de la u

 

1. U original de la font UIBsans
2. Seleccionam la zona final inclinada
3. La tallam i construïm un rectangle

A partir d'aquesta figura, es fa una combinació amb un altre reflex, que s'ubicarà a la part de darrere i al qual es dona una transparència del 50 per cent, i s'eixampla de manera proporcional.

 La fragmentació de la lletra U és la base de tota la projecció gràfica de la UIB a través d'un sistema de cisalla gràfica que ens permet donar una imatge unitària de la nostra universitat, i alhora emprar fotografies i il·lustracions diferents a l'espai destinat per a això, obrint i tancant aquesta estructura segons les necessitats de cada moment.

exepmples

Aquest projecte es va iniciar des de la filosofia de millora constant dels resultats a partir de la construcció d'una base ferma, que s'estructura al voltant d'un pla de comunicació.

Qualsevol canvi o variació sempre ha de comptar amb l'autorització prèvia de la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge de la UIB.

 

Elements gràfics de la composició de la cartellera

concepte


Combinam la figura inicial amb una altra situada més amunt (tant la part superior com la inferior es podran moure, segons l’espai que requereixi la imatge o la necessitat d'informació).
A la part inferior, s'utilitzarà un espai diagonal blanc (per defecte, 9º) per ubicar-hi logotips i la URL.


Colors

colors
Es podran utilitzar els colors corporatius institucionals i secundaris, però sempre han de mantenir el criteri de l'opacitat al 50 per cent del reflex.

Tipografia

Utilitzaran sempre la tipografia institucional UIBSans

1. Material promocional institucional: 

composició vertical

La zona SUPERIOR, on hi ha la tira SOM UIB, queda a la part superior esquerra, i està formada per l'emblema vertical (ús excepcional d'aquesta articulació per defecte en els cartells, el lema Som UIB i el codi QR del web de l'activitat que es promocioni o del servei que l'organitzi).
En cas de no tenir web, s'ha de posar el general de la UIB (<www.uib.cat>).
Aquesta zona queda assignada per al TÍTOL del que s'anuncia o promociona.
La zona MITJANA assignada a la imatge pot créixer (cap amunt o cap avall) movent les dues peces inclinades de dalt i les dues de baix, sempre tenint cura que no es deformin.
La zona INFERIOR conté la informació complementària de l'acte que pugui ser requerida.
La zona BASE també inclou la diagonal per col·locar els logotips que puguin ser necessaris i la URL per ampliar la informació.
 

Aquesta composició és per a tota la composició de la cartelleria vertical: cartells, fulls de mà, la portada dels fulletons, els opis...

Composició horitzontal:
cartell horitzontal

A partir de la concepció de la composició gràfica dels elements, es va plantejar el format horitzontal per a les ocasions en què es necessitàs donar més prevalença a la imatge.
Es mantenen els elements i la diagonal com a elements visuals identificatius de la institució.


La zona DRETA assignada a la imatge pot créixer (cap amunt o cap avall) movent les dues peces inclinades de dalt i les dues de baix, sempre tenint cura que no es deformin.
La zona conté la informació complementària de l'acte que pugui ser requerida.
La zona ESQUERRA queda assignada per al TÍTOL del que s'anuncia o promociona.
Conté la informació complementària de l'acte que pugui ser requerida. Se cerca que sigui concreta per facilitar-ne la lectura immediata a l'usuari.
La zona BASE també inclou la diagonal per col·locar-hi els logotips que puguin ser necessaris i la URL per ampliar la informació.


Formats institucionals

1. Cartell
L'objectiu principal d'un cartell és comunicar un missatge de la manera més senzilla possible, i aconseguir captar l'atenció de qui l'observa.
Se cerca que sigui concret per facilitar-ne la lectura immediata a l'usuari.
Com a norma general, els cartells es presentaran en composició vertical, i per adaptar-hi la informació també poden presentar-se en horitzontal.

• Promocionar un servei o esdeveniment determinats
• Intentar ser tan cridaner com sigui possible per atreure el màxim de públic
• Els textos i imatges tenen un objectiu, un impacte


2. Full de mà
Un full de mà o flyer és una targeta o fullet de mida petita que conté un missatge de tipus promocional o informatiu. Es lliura en mà i per això és un mètode de publicitat directa molt efectiu. Permet incloure més informació, ja que la impressió pot ser a dues cares.
• Informar sobre esdeveniments nous amb informació específica
• Programa de mà


3. Díptic
Fullets doblegats amb un sol plec que constitueixen una eina promocional i informativa.
• Comunicar idees senzilles sobre un producte, servei, empresa, esdeveniment
• Informació més completa i estructurada que un fulletó sense plegar
• Programa de mà


Tríptic
Fullets doblegats amb dos plecs que constitueixen una eina promocional i informativa.

Tres models segons com estigui plegat:
• Tríptic envolupant
• Comunicar idees senzilles sobre un producte, servei, empresa, esdeveniment
• Informació més completa i estructurada que un fulletó sense plegar

Políptics (a partir de tres plecs) 58  23,5 cm (quatre cares), 14,5 cm (cara extra).
La manera de plegar-se és la mateixa que la dels tríptics:
• Pot incloure més informació gràcies a les mides que té
• La seva estructura permet organitzar més bé les idees


Pòsters
• Pot incloure: imatges, elements gràfics i textos
• Transmissió gairebé immediata d'un missatge
• Presentació en grans dimensions
• Funcionament davant el públic massiu
Codi comunicacional que s’avé amb el públic objectiu.


2. Material informatiu institucional

Pàgines informatives
Documentació informativa

Composició

  • La mida de la documentació informativa és DIN A4, i es mantenen els mateixos criteris de composició
  • La diferenciació entre la temàtica quedarà establerta amb els colors corporatius
  • La informació estarà distribuïda de manera que sigui una composició harmònica i bona de llegir

Pòsters de congressos

Com a norma general, mantindran la línia gràfica establerta.
L'estratègia de comunicació gràfica institucional actual dona molta importància a la introducció de les infografies per simplificar la informació i fer-la més comprensible.