baner

El Servei de Comunicació té com a missió contribuir al reconeixement de la Universitat de les Illes Balears com a institució referent en la generació i transferència de coneixement mitjançant la gestió de la comunicació externa. Les accions de comunicació que desenvolupa el servei es regiran d'acord amb criteris d'interès social, rellevància institucional i rigor professional.

El Servei de Comunicació s'organitza en els àmbits següents:

  • Comunicació institucional.
  • Divulgació de la recerca.
  • Xarxes socials.
  • Fotografia i vídeo.

Ubicació i contacte

Edifici Son Lledó
Campus de la UIB
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Universitat de les Illes Balears

971 17 34 74
971 17 25 51
971 17 31 15