Comunicació visualAnalitzam noves maneres de presentar la informació per fer-la més accessible  amb una línia gràfica  capaç de transmetre la visió de la institució
[Més informació]

971 25 96 40 

Relació amb el mitjansProjectam l'actualitat universitària a través del Diari de la UIB i dels mitjans, i gestionam les peticions d'informació i d'entrevistes.
[Sala de premsa]

971 17 34 74  Sol·licitud de peticions dels mitjans de comunicació

Comunicació InternaFomentam el sentiment de pertenença i la cultura corporativa. Coordinam la informació institucional interna.
[Més informació]

971 17 24 07

Xarxes socialsGestionam els comptes institucionals a les xarxes socials i assessoram els serveis i unitats de la UIB sobre la creació i l'ús dels comptes. [Xarxes socials]

971 17 25 51  contacte

Divulagació de la recercaDonam a conèixer mitjançant notícies els resultats de l'activitat investigadora i la producció científica dels grups de recerca, laboratoris, instituts... de la UIB. [Més informació]

971 17 34 74  contacte

Promoció InstitucionalEnfortim la imatge institucional i la relació de la Universitat amb la societat en general a través d'accions i estratègies de comunicació.

971 17 24 08  contacte

FotografiaRecollim mitjançant fotogràfies l'activitat diària de la comunitat universitària, que projectam a través del web institucional i les xarxes socials.

971 17 25 51  contacte

Marxandatge i suport a la projeccióAssessoram i donam suport a la comunitat universitària en qüestions relacionades amb la projecció de la imatge institucional.

971 17 24 08  contacte