baner

Missió

Contribuir al reconeixement de la Universitat de les Illes Balears com a institució referent en la generació i transferència de coneixement mitjançant la projecció institucional a través de la gestió de la comunicació.

Visió

Un servei referent de qualitat, innovació i rigor en la gestió de la comunicació institucional.

Un servei amb uns canals de comunicació institucionals referent de l’actualitat informativa de la Universitat per al conjunt de la societat.

Valors

El Servei de Comunicació es guia pels valors següents:

  • Rigor i qualitat. Les accions de comunicació que desenvolupam es regeixen d'acord amb criteris de rigor i ètica professional, interès social i rellevància institucional.
  • Independència i esperit crític. Treballam per al conjunt de la comunitat universitària i la nostra feina es guia per l’interès col·lectiu.
  • Iniciativa i proactivitat. Impulsam la millora contínua i la posada en marxa d’iniciatives que contribueixin a millorar la projecció de la institució i els seus membres.
  • Treball en equip i compromís. Fomentam una cultura organitzativa basada en l’establiment de sinergies, l’empatia, la participació, la transversalitat i la responsabilitat de les persones que integren l’equip.

 

Ubicació i contacte

Edifici Son Lledó
Campus de la UIB
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Universitat de les Illes Balears

comunicacio@uib.cat

971 17 34 74
971 17 25 51
971 17 31 15